Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ DATAFUNC» με ΑΦΜ 800908930 που εδρεύει στην Αθήνα, Φιλολάου 59, Παγκράτι Τ.Κ. 11633, Ελλάδα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ DATAFUNC» δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με εσάς, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου), κλπ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ DATAFUNC» με έδρα την Αθήνα, Φιλολάου 59, Παγκράτι Τ.Κ. 11633, Ελλάδα, email: info@datafunc.com, website: www.datafunc.com ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε με το τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: talkto@datafunc.com, τηλ +302107517972.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα μας, η Εταιρεία μας συλλέγει μόνο τα Δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies, μέσω της συγκατάθεσης που έχει παράσχει ο ίδιος ο χρήστης. Πρόσθετα, το datafunc.com χρησιμοποιεί τα προγράμματα Pixel της Facebook και Google Analytics προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών έτσι ώστε να προσδιορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας μας, να αντιληφθούμε με τον πλέον βέλτιστο τρόπο πως βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, καθώς και να γνωρίζουμε την πορεία τους εντός της ιστοσελίδας. Παρόλο που τα προγράμματα Pixel της Facebook και Google Analytics καταγράφουν δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση των χρηστών, η συσκευή τους, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό τους σύστημα, καμία από τις εν λόγω πληροφορίες δεν τους κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας συλλέγει στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του στο newsletter της Εταιρείας μας. Κατά την εγγραφή στο newsletter της Εταιρείας μας στην ιστοσελίδα μας, θα ζητηθεί από τον χρήστη-επισκέπτη η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Το datafunc.com κάνει χρήση των πληροφοριών που χορηγούνται από τους χρήστες κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους στο newsletter μας προκειμένου να τους αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας.

Οποιοδήποτε στοιχείο, δικαιολογητικό ή τυχόν έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του χρήστη – επισκέπτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εταιρείας μας. Η χορήγηση εκ μέρους του χρήστη-επισκέπτη μας των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας μας για τους λόγους και τις αιτίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Εταιρεία μας εξάλλου απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες-επισκέπτες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε καμία άλλη περίπτωση η Εταιρεία μας δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών-επισκεπτών της χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω των νομίμων διαδικασιών, δεδομένου ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, είναι θεμιτή η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών-επισκεπτών μας, τα οποία έχουν συλλεχθεί on-line χωρίς την εκ μέρους τους προηγούμενη συναίνεση.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ;

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων, αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Επίσης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται με σκοπό τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας όπως απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας ή ενώ δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες σας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων των χρηστών στηρίζεται στη συναίνεση των ίδιων. Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών προσωπικό της Εταιρείας μας ή οι συνεργαζόμενοι συντηρητές της ιστοσελίδας μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η Εταιρεία μας έχει λάβει τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ως προς την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων των χρηστών από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Τα δικαιώματα του χρήστη της ιστοσελίδας μας ως προς τα ανωτέρω Δεδομένα του είναι τα εξής:

(α) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του Δεδομένα, ήτοι το δικαίωμα να λαμβάνει από την Εταιρεία μας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα που τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά καθώς και στις ακόλουθες πληροφορίες, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του υπ’ αριθ. 2016/679 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (εφεξής «ΓΚΠΔ»):

– τους σκοπούς της επεξεργασίας,

– τις σχετικές κατηγορίες Δεδομένων,

– τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα Δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

– εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα Δεδομένα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

– την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στην Εταιρεία μας για διόρθωση ή διαγραφή Δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,

– το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

(β) Δικαίωμα διόρθωσης, ήτοι το δικαίωμα του χρήστη να απαιτήσει από την Εταιρεία μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών Δεδομένων που τον αφορούν.

(γ) Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), ήτοι το δικαίωμα του χρήστη να ζητήσει από την Εταιρεία μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διαγραφή Δεδομένων που τον αφορούν στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ:

– τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία

– ο χρήστης ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

– ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ,

– τα Δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

– τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου της Ελλάδας,

– τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

(δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων του χρήστη για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών του ως προς την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ.

(ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων, ήτοι το δικαίωμα του χρήστη να λαμβάνει τα Δεδομένα που έχει παράσχει στην Εταιρεία μας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω Δεδομένα σε άλλη Εταιρεία χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία μας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ.

(στ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων του χρήστη από την Εταιρεία μας ή άρσης της συγκατάθεσής του στην περίπτωση που δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του εν λόγω δικαιώματος του, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ.

Τα ανωτέρω δικαιώματά του ο χρήστης της ιστοσελίδας μας μπορεί να τα ασκήσει μέσω αποστολής σχετικού αιτήματός του στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας μας (Αθήνα, Φιλολάου 59, Παγκράτι Τ.Κ. 11633, Ελλάδα), είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (talkto@datafunc.com) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης». Για περισσότερες πληροφορίες, ο χρήστης μπορεί να καλεί στο τηλ.: +302107517972.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Τα ανωτέρω Δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας τα επεξεργάζεται η ιστοσελίδα μας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση δε που η Εταιρεία μας παραβιάσει τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις, ο χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210-6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / e-mail: contact@dpa.gr.).

COOKIES

Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώρος “τοπικής αποθήκευσης” του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies. Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα ισχύουν και για αυτή την “Τοπική Αποθήκευση”.

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ. Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε. 

Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο;

Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, κ.λπ.

Πώς μπορώ να αποφύγω την χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διαγράψω την χρήση των cookies;

Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύουμε παραπάνω. Παρόλο που η παραμετροποίηση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθως από το μενού των “Προτιμήσεων” ή των “Εργαλείων”. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού “Βοήθεια” του προγράμματός σας.

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ DATAFUNC» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ.

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ DATAFUNC». Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.